Om Saltr Vikingmarked

Saltr vikingmarked er en frivillig organisasjon som har som formål å formidle kultur, tradisjon og håndverk fra vikingtiden til barn og unge, med et spesielt fokus på nord-norsk historie. Saltr vikingmarked ble stiftet i oktober 2018 av Marianne Ilstad, Christel Meyer og Maciej Emil Kulosa, som alle har flere års erfaring fra ulike lag og grupper som rekonstruerer norsk og polsk vikingtid og middelalder.

Foto: Ernst Furuhatt Motiv: Sølvskatten fra Bodø


Vårt hovedfokus som formidlingsorganisasjon er å levendegjøre den nord-norske kulturhistorien, og tilgjengelig gjøre både den norrøne og samiske kulturarven for nye generasjoner. Vi har lang erfaring med formidling til barn og ungdom og legger spesielt vekt på praktisk deltakelse i vår formidling.

Foto: Thomas Hegge Moen

Vi lager det meste av utstyret vårt selv og har kunnskap og erfaringer med et bredt utvalg av aktiviteter slik som perlemaking, søm, smie, metallarbeid, skinnarbeid, trearbeid, bueskyting, plantefarging osv. Vi har lang erfaring med å holde kurs og foredrag for både store og små.

Saltr vikingmarked arrangeres annet hvert år siden medlemmene våre også ønsker å reise rundt til andre marked og utendørsmuseum med fokus på levende historieformidling i Europa. Neste Saltr Vikingmarked arrangeres 28. juli – 2. august 2021. I tillegg er vi i gang med en rekke store internasjonale samarbeid i forbindelse med våre spennende fremtidsplaner. I 2020 er hovedfokuset vårt et smedseminar med fokus på å heve kvaliteten på formidling av smedyrket til barn og unge.


I Saltr vikingmarked har vi nulltoleranse i forhold til rasistiske, diskriminerende, religiøse og politiske ytringer. Våre verdier slik som inkludering, toleranse og likeverd vektlegges i alle arrangement og samarbeid vi inngår. I tillegg til å arrangere selv, samarbeider vi med mange små og store frivillige organisasjoner, lag, museum, sagaspill og arrangementer.

Saltr Vikingmarked er stolt av sin visjon om å skape en gratis markedsopplevelse for lavinntektsfamilier i samarbeid med flyktningkontoret i Bodø kommune og mottaket på Tverlandet.

Foto: Thomas Hegge Moen

Styremedlemmer

Christel Meyer
Styreleder, markedskoordinator.
Hovedansvarlig for prosjektledelse, hovedsponsorer, samarbeidspartnere, grafisk design og digitale plattformer.
Tlf.nr: 97096028


Marianne Ilstad
Styremedlem, markedskoordinator.
Hovedansvarlig for lokale sponsorer og tilskudd, samt frivillig koordinator.
Tlf.nr: 90699307

Maciej Emil Kulosa
Styremedlem, markedskoordinator.
Hovedansvarlig for konstruksjon og markedsplass.
Tlf.nr: 98024701

Sponset innlegg Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Ulvar Kjempe, Geirrød og Geirrid

24. Desember

Kom fra: Hålogaland

Landåmsgård: Ulfarsfell i Alftafjord


Geirød het en mann som fór til Island. Med han dro Finngeir, sønn av Torstein Andor, og Ulvar Kjempe, de fór fra Hålogaland til Island. Geirrød tok land fra Torså til Langadalså og bodde på Øyr. Geirrød gav land til følgesvennen Ulvar på begge sider av Ulvarsfell og også bakenforliggende fjellet. Geirrød gav Finngeir land i Alftafjord, og Finngeir bodde der som det nå heter Kårstad. Finngeir var far til Torfinn, far til Torbrand i Alftafjord som var gift med Torbjørg, datter av Torfinn Seltoresson.

Geirrid het søster til Geirrød. Hun var gift med Bjørn, sønn av Bolverk Blindingstryne, og sønnen deres Torolv. Etter Bjørns død fór Geirrid og sønnen til Island, og bodde den første vinteren på Øyr. Da våren kom gav Geirrød søsteren land i Borgardal, men Torolv fór utenlands i viking. Geirrid sparte ikke på maten for folk, og lot skålen sin bygge tvers over Allfarveien, selv satt hun utenfor på en stol og bad gjestene inn der det jevnlig stod mat på bordet. Torolv kom hjem til Island etter at Geirrid var død. Han krevde Ulvars land og bød ham holmgang for det. Ulvar var da gammel, og barnløs. Han falt på holmen, og Torolv ble såret i foten og var alltid siden halt, derfor ble han kalt Bægefot. Torolv tok land etter Ulvar, men noe fikk Torfinn i Alftafjord, som satte løysingane sine, Ulvar og Ørlyg der.

Geirrød på Øyr var far til Torgeir Kjeng som flyttet gården fra strandøyren oppunder fjellet, og var far til Tord, far til Atle. Torolv Bægefot var far til Arnkjell Gode og Geirrid som var gift med Torolv i Måvalid. Sønnene til Torbrand i Alftafjorden var Torleif Kimbe og Torodd, Snorre, Torfinn, Illuge og Tormod. De ble uenige med Arnkjell om arven etter løysingene hans og var sammen med Snorre gode om å drepe han på Ørlygsstad. Etter dette fór Torleiv Kimbe utenlands, og da slo Arnbjørn, sønn av Åsmund fra Breidavik, ham med en grøttvare. Kimbe tok det for skjemt, men Tord Blig brukte det mot ham på Torsnestinget da han bad om Helga søster hans. Da sørget Kimbe for at Blig ble slått med en sandtorve, og av dette oppstod striden mellom øyrbyggjene på den ene siden og Torbrand sønnene på den andre. De sloss mot hverandre i Alftafjorden og i Vigrafjorden.

(Landåmsbok kap. 86).

Geirrød heitte en mann som tok land fra Torså til Langadal og budde på Øyr. Med han kom og Ulvar kappe ut, som fekk land kring Ulvarsfell, og Finngeir, son til Torstein Ondur, som budde i Alftafjord. Son hans var Torfinn, far til Torbrand i Alftafjord.

I denne tida kom Geirrid ut, syster til Geirrød på Øyr. Han gav henne bustad i Borgardal innanfor Alptafjord. Ho sette opp skålen sin tvert over Allfarvegen, så alle måtte ri der igjennom. Der sto det jamt eitt bord med mat til alle som ville ha. Difor tykte og alle at ho var ei utifrå gjæv kvinne. Geirrid hadde vore gift med Bjørn, son til Bolverk Blindingstryne; og sønnen deirra heitte Torolv. Han var ein stor viking. Han kom ut noko seinare enn mor si, og var hjå henne den første vinteren. Torolv tykte det var lite med heimejord, og kravde land av Ulvar Kappe og baud han holmgang, for han var gammal og barnlaus. Dei gjekk til holmgang på ei øy i Alptafjorden, og Ulvar fall, men Torolv vart såra i foten, og sidan gikk han støtt halt. Av det fikk han tilnavnet Bægjefot. Han bygde seg en gard i Kvam i Torsådalen. Han tok alt landet etter Ulvar, og han var ein ovleg urettvis mann..

(Øyrbyggja saga kap. 7-8)

Fra «Landåm fra nord» av Alf Ragnar Nielssen.

Påmelding/applications 2021

Påmelding

Sendes på epost sammen med bilde av salgsboden/laget og teltet ditt til Saltrvikingmarked@gmail.com

Vi minner om at sendt påmelding betyr ikke at du/dere har fått plass på markedet. Påmelding behandles fortløpende og bekreftelse på plass på markedet vil bli sendt ut. Påmelding til markedet anses som en bekreftelse på at dere har lest og forstått markedets regler. Hvis du skal melde på salgsbod må du benytte deg av skjema for påmelding for salgsbod og presisere om du deler telt med noen andre.

Påmelding for deltakende vikinger

Påmelding for salgsbod

Applicationsform

Please send the applicationform and a picture of your salestent, traveling group and your tent by email to Saltrvikingmarked@gmail.com

Keep in mind that a sent application does not mean that you have been accepted for Saltr vikingmarket. Applications will be treated continiously, and a confirmation on your participation will be sent from us. An application for our market will be viewed as a confirmation on that you have read and understood the market regulations. If you wish to apply as a salestent you need to apply with the salestent applicationform and give notice if you are sharing tents with someone else.

Applicationsform for vikings

Applications form for salestent

via Påmelding/applications

Turid Sundfylleren og Volu-Stein

23. Desember

Turid Sunfylleren og Volu-Stein, sønnen hennes, fór fra Hålogaland til Island og tokBolungarvik, og bodde på Valsnes. Hun ble kalt sundfylleren fordi hun med seiding hadde fylt hvert et sund med fisk en gang det var uår i Hålogaland. Hun satte også fiskesmeden i Kviar i Isfjardardjup, og for det tok hun en hornløs søye av hver bonde i Isafjorden. Sønnene til Volu-Stein var Ogmund og Egil.

(Landåmsbok kap. 145)

Fra «Landåm fra Nord» av Alf Ragnar Nielssen.

Rosskjell Torsteinsson og Joreid Olvesdatter

22. desember

Kom fra: Hålogaland
Landåmsgård: Akranes og Hallkelsstad i Reykjarholtdalen

Sønnen til Torstein og Lofthøna var Rosskjell som var gift med Joreid, datter til Olve, sønn av Mottul Finnekonge. Hallkjell het sønnen deres. Rosskjell fór til Island og kom til Grunnafjord. Han bodde først på Akranes, men Kjetil og brødrene hans ville ikke ha ham der. Siden tok han Kvitåsida mellom Kjarrå og Fljot. Han bodde på Hallkjellstad og Hallkjell etter ham. Hallkjell var gift med Turid dylla, datter til Gunnlaug fra Tverålid og Velaug Ørlygsdatter fra Esjuberg. Rosskjell gav land til Torvard, far til Smedkjell, far til Torarin og Audun, som rådde for Hellermennene. Han bodde på Torvardsstad og hadde hele Fljotsdalen opp til Fljot. Rosskjell ga Torgaut fra skipsmannskapet sitt land lenger ned i Sida. Han bodde på Torgautsstad, og hadde to sønner som begge het Gisle- barna til Hallkjell og Turid var Torarin og Finnvard, Tind og Illuge svarte, og Grima som giftet seg med Torgils Aresson. Muse- Bolverk drepte Torarin mens han bodde på Hraunsås. Så lot han bygge en borg der på gården og førte Kvitå gjennom åsen, tidligere rant elven på oversiden av Melrakkadal. Illuge og Tind overfalt Bolverk i borgen.
(Landåmsbok kap.43)

Fra «Landåm fra Nord» av Alf Ragnar Nielssen.

Åsgeir og Hild

21. desember

Kom fra: Helgeland
Landnamsgård: Hamara i Tverålid

En annen av skipsmannskapet til Romund het Åsgeir og bodde på Hamar nordenfor Helgavatn. Han var gift med Hild stjerne, datter til Torvald Torgrimsson breker. Sønnene deres var Steinbjørn den slagsterke og Torvard, far til Mæva som var gift med Rifla. Torstein var den tredje sønnen deres, den fjerde var Helge, far til Tord, far til Skald-Helge.

(Landåmsbok fra Kap 48)

Fra «Landåm fra Nord» av Alf Ragnar Nielssen

Hogne

20. desember

Kom fra: Hålogaland
Landåmsgård: Hognestad i Tverådalen

En av mennene som er navngitt blant mannskapet til Romund Toresson var Hogne.

Hogne het en av skipsmannskapet til Romund, han bodde på Hognastad. Sønnen hans var Helge fra Helgavatn, far til Arngrim gode som til del i mordbrenningen av Blund-Kjetil. Hogne var bror til Finn den rike.
(Landåmsbok kap.46)

Fra «Landåm fra nord» av Alf Ragnar Nielssen

Hogne

20. desember

Kom fra: Hålogaland
Landåmsgård: Hognestad i Tverådalen

Hogne var en av mennene som kom til Island som en i mannskapet til Romund Toresson, broren til Grim den håløygske.

Hogne het en av skipsmannskapet til Romund, han bodde på Hognastad. Sønnen hans var Helge fra Helgavatn, far til Arngrim gode, som tok del i mordbrenningen av Blund-Kjetil. Hogne var bror til Finn den rike.

(Landåmsbok kap. 46)

Fra «Landåm fra nord» av Alf Ragnar Nielssen

Romund Toreson

19. desember

Kom fra: Hemnes på Helgeland
Landåmsgård: Romundstad i Tverålid

Romund het bror til Grim den håløygske, han var sønn av Tore, sønn av Gunnlaug, sønn av Rolv, sønn av Kjetil kjølfare. Romund kom med skipet sitt til Kvitå, og tok Tverådal og Tverålid, ned til Hallarmule og fremt il Tverå. Han bodde på Romundarstad, der det som nå heter Karlsbrekka. Sønnen hans var Gunnlaug ormstunge, som bodde på Gunnlaugsstad sønnenfor Tverå, og giftet seg med Velaug, slik som det alt er fortalt.
(Landåmsbok kap. 46)


Romund, bror til Grim den håløygske, og skipsfolka hans bygde da i Tverråli. Romund var far til Gunnlaug, far til Turid Dylla, mor til Illuge Svarte.
(Egilssagaen kap. 56)

Fra «Landåm fra Nord» av Alf Ragnar Nielssen

Ulv Grimsson og Svanlaug Torgrimsdatter

18. desember

Kom fra: Hemnes på Helgeland
Landåmsgård: Geitland i Reykholtdalen


Ulv, sønnen til Grim den håløygske og Svanlaug, som var datter av Tormod fra Akranes og Berses søster, tok land mellom Kvitå og sørjøklene og bodde på Geitland. Den ene sønnen hans var Rolv den rike, far til Halldora som var gift med Gissur Kvite , deres datter Vilborg var gift med Hjalte Skjeggeson. Den andre sønnen til Ulv var Roald, far til Rolv den yngre, som var gift med Turid, datter av Valtjolv, sønn av Ørløyg den gamle, og barna deres var Kjallak på Lund i Sydridal, far til Koll, far til Bergtor; og Sølve på Geitland, far til Tord på Reykjarholt, far til Sølve, far til Tord, far til Magnus, far til Tord, far til Helga, mor til Gudny, mor til Sturlasønnene. Den tredje sønnen til Ulv var Illuge Raude, som var den første som bodde på Hraunsås. Han var da gift med Sigrid, datter til Torarin den onde og søster til Muse-Bolverk. Illuge gav gården på Hraunsås til Bolverk og dro selv for å bo på Hovstad i Reykjardal, fordi geitlendingene og Tunga-Odd sammen skylte å holde hovet ved like. Til sist bodde Illuge på Indre Holm på Akranes, fordi han byttet både land og kone og alt feet med Holm-Starre. Da fikk Illuge Jorunn, datter av Tormod Tjorstarson fra Alftanes, men Sigrid hengte seg i hovet, for hun ville ikke være med på byttet. Rolv den yngre gav datteren sin, Torlaug gydje, til Odd Yrsson. Det er grunnen til at Rolv reiste vestover til Ballarå og bodde der lenge. Han ble kalt Rolv på Ballarå.
(Landåmsbok kap. 41)

Fra «Landåm fra nord» av Alf Ragnar Nielssen.