Saltr vikingmarked Gathering 2022

The Saltr tradition and plan has always been to host a full scale market only every second year. According to plan we are not hosting a market, but as a lot of people will be travelling past us for Lofotr vikingfestival 3-7 of August we saw the opportunity to do a smaller event. The gathering will be a low key gathering from Friday 29th of July to Tuesday 2nd of August next to Saltstraumen Museum (Myran 4, 8056 Saltstraumen).

On Saturday the 30th of July we are hosting «Vår dag» (our day) a national celebration of volunteering in regards to 2022 being the year of volunteering. The «Vår dag» event will be a free entrance event to showcase what we do to the public. The opening hours are 12.00-15.00. We will be doing archery and blacksmithing for children and some sales. If you want to sell or contribute with anything during the opening hours let us know.

On Sunday the 31st of July we might be hosting a camp for youth during the day if we get the funding.

There will be lots of time to just enjoy ourselv, share knowledge and craft for days until we meet up in Lofoten.

Please fill in your application form below and send it to saltrvikingmarked@gmail.com


Keep in mind that a sent application does not mean that you have been accepted for Saltr vikingmarked’s gathering. Applications will be treated continuously, and a confirmation on your participation will be sent from us. An application for our gathering will be viewed as a confirmation that you have read and understood the event’s regulations. 

If you have any questions please contact us on saltrvikingmarked@gmail.com and one of our market koordinators will get back to you as soon as possible.

We look forward to seeing old friends and new under the midnight sun!

Retura – Iris

På Saltr Vikingmarked i 2021 hadde vi mange gode samarbeidspartnere og sponsorer. En av dem var Retura Iris som sponset oss med en fantastisk miljøvennlig søppelsorteringsstasjon. Infrastrukturen til markedet er helt avgjørende for å skape en positiv opplevelse for våre deltakere og besøkende. Det er spesielt viktig for oss som organisasjon at våre arrangement gjennomføres på en så miljøvennlig måte som mulig. Bratten aktivitetspark brukes aktivt som park i det daglige, og det er spesielt viktig for oss at området er ryddig og rent når vi leverer det fra oss slik at både store og små kan nyte området.

Tusen hjertelig takk for at dere bidro til å skape et fantastisk marked 🙂

Vår dag med Saltr vikingmarked

Hei alle sammen!

I 2022 arrangerer vi etter planen ingen marked av stor skala, men i anledning frivillighetens år i 2022 ønsker vi å invitere til «Vår dag med Saltr vikingmarked». Vår dag er et gratis innblikk i noen av de spennende aktivitetene vi holder på med. Vår dag arrangeres Lørdag 30. juli fra kl. 12.00 – 15.00 ved Saltstraumen Museum.

Hey everyone!
According to plan we are not hosting any big scale market in 2022. But since 2022 is the year of volunteering in Norway we wish to invite everyone to «Our day with Saltr vikingmarked» Our day is a free event to experience some of the exciting activities we do. Our day will be hosted on Saturday 30th of July from 12.00-15.00 next to Saltstraumen Museum.

Photo: Thomas Hegge Moen

Saltr 2021 28. July- 31. August – Program

Årets program er ute! Hvert år forsøker vi å velge et tema som vi ønsker å belyse eller lære mer om, årets tema er runer. Runene var the norrøne skriftspråket i flere hundre år før og etter vikingtiden. Forandringer i programmet kan forekomme.

This years program is out! Every year we try to pick a theme that we want to shed light on or learn more about, this year’s theme is runes. The runes was the norse written language for hundreds of years before and after the Viking Age. Changes to the program may occur.

Bodø Kommune

Det er med stor glede vi ønsker å dele at Bodø Kommune har valgt å støtte oss med 15 000 kr til årets Saltr Vikingmarked. Som frivillig organisasjon er man helt avhengig av støtte fra både det offentlige og det private næringslivet for å kunne skape det fantastiske kulturtilbudet som vi ønsker å tilby. Tusen takk for at dere støtter oss i enda ett av våre spennende prosjekter!

It is with great joy we wish to announce that Bodø Kommune have decided to support us with 15 000 NOK for this year’s Saltr Vikingmarked. As a voluntary organisation we have to rely on support both from the public and private buisnesses in order to create the fantastic culture event that we hope to offer. Thank you so much for supporting us in another one of our exciting projects.

Frifond

Ja vi elsker Frifond! Det er med stor glede vi annonserer en av våre nyeste sponsorer! Vi har fått tildelt 35000 kr i støtte til årets Saltr vikingmarked, slik at vi kan skape et spennende og interessant arrangement for barn og unge! Tusen takk for at dere har troen på enda ett av våre prosjekter!

Yes we love Frifond! It is with great joy that we announce one of our newest sponsors! Frifond will be supporting us with 35000 NOK to make this years Saltr vikingmarked an exiting and interesting event for our children and youth! Thank you so much for believing in another one of our projects!

Bakeriet

Vi er utrolig takknemlige for at Bakeriet ønsker å sponse oss med bakevarer til våre frivillige og formidlere i år også! Takk for at dere ønsker å støtte oss på veien til å lage et fantastisk og annerledes kulturarrangement!

We are incredibly greatful that Bakeriet wants to sponsor us with baked goods for our volunteers and reenactors this year as well! Thank you so much for supporting us on our way to creating an amazing and different culture event.

Norover

Det er med stor glede vi presenterer en av våre gode samarbeidspartnere, Norover! Vi er så takknemlige for at de i år også sponser oss med tømming av toalettene på årets marked, en god infrastruktur er kjernen i et hvert arrangement! Tusen takk for at dere har troen på oss!

It is with great joy we present one of our partners, Norover! We are so grateful that they will be sponsoring us with the maintenance of the toilets on this years market as well, a good infrastructure is the core of any event! Thank you so much for believing in us!

By Christel Meyer

Marketcoordinator

Ramirent

Årets markedsforberedelser er godt i gang og vi gleder oss til å dele årets program med dere! Uten gode samarbeidspartnere ville vi ikke kunne skapt det fantastiske kulturarrangementet vi ønsker for dere. Det gleder oss stor at Ramirent ønsker å støtte oss med festivaltoaletter i år også! Til tross for at vi alltid etterstrever en mest mulig autentisk reise tilbake i tid, er det noen moderne oppfinnelser vi helst ikke vil være uten. Tusen takk Ramirent!

We are working on this year’s market preparations in full steam, and can’t wait to share this year’s program with you! Without the support of our wonderful partners we wouldn’t be able to create the fantastic culture event that we wish for you. It brings us great joy that Ramirent will be supporting us with festival toilets this year as well! Despite the fact that we always strive to create an authentic journey back in time, there is some modern inventions that we’d rather not be without. Thank you so much Ramirent!

By Christel Meyer
Boardleader and marketcoordinator

Om Saltr Vikingmarked

Saltr vikingmarked er en frivillig organisasjon som har som formål å formidle kultur, tradisjon og håndverk fra vikingtiden til barn og unge, med et spesielt fokus på nord-norsk historie. Saltr vikingmarked ble stiftet i oktober 2018 av Marianne Ilstad, Christel Meyer og Maciej Emil Kulosa, som alle har flere års erfaring fra ulike lag og grupper som rekonstruerer norsk og polsk vikingtid og middelalder.

Foto: Ernst Furuhatt Motiv: Sølvskatten fra Bodø


Vårt hovedfokus som formidlingsorganisasjon er å levendegjøre den nord-norske kulturhistorien, og tilgjengelig gjøre både den norrøne og samiske kulturarven for nye generasjoner. Vi har lang erfaring med formidling til barn og ungdom og legger spesielt vekt på praktisk deltakelse i vår formidling.

Foto: Thomas Hegge Moen

Vi lager det meste av utstyret vårt selv og har kunnskap og erfaringer med et bredt utvalg av aktiviteter slik som perlemaking, søm, smie, metallarbeid, skinnarbeid, trearbeid, bueskyting, plantefarging osv. Vi har lang erfaring med å holde kurs og foredrag for både store og små.

Saltr vikingmarked arrangeres annet hvert år siden medlemmene våre også ønsker å reise rundt til andre marked og utendørsmuseum med fokus på levende historieformidling i Europa. Neste Saltr Vikingmarked arrangeres 28. juli – 2. august 2021. I tillegg er vi i gang med en rekke store internasjonale samarbeid i forbindelse med våre spennende fremtidsplaner. I 2020 er hovedfokuset vårt et smedseminar med fokus på å heve kvaliteten på formidling av smedyrket til barn og unge.


I Saltr vikingmarked har vi nulltoleranse i forhold til rasistiske, diskriminerende, religiøse og politiske ytringer. Våre verdier slik som inkludering, toleranse og likeverd vektlegges i alle arrangement og samarbeid vi inngår. I tillegg til å arrangere selv, samarbeider vi med mange små og store frivillige organisasjoner, lag, museum, sagaspill og arrangementer.

Saltr Vikingmarked er stolt av sin visjon om å skape en gratis markedsopplevelse for lavinntektsfamilier i samarbeid med flyktningkontoret i Bodø kommune og mottaket på Tverlandet.

Foto: Thomas Hegge Moen

Styremedlemmer

Christel Meyer
Styreleder, markedskoordinator.
Hovedansvarlig for prosjektledelse, hovedsponsorer, samarbeidspartnere, grafisk design og digitale plattformer.
Tlf.nr: 97096028


Marianne Ilstad
Styremedlem, markedskoordinator.
Hovedansvarlig for lokale sponsorer og tilskudd, samt frivillig koordinator.
Tlf.nr: 90699307

Maciej Emil Kulosa
Styremedlem, markedskoordinator.
Hovedansvarlig for konstruksjon og markedsplass.
Tlf.nr: 98024701