Ulvar Kjempe, Geirrød og Geirrid

24. Desember

Kom fra: Hålogaland

Landåmsgård: Ulfarsfell i Alftafjord


Geirød het en mann som fór til Island. Med han dro Finngeir, sønn av Torstein Andor, og Ulvar Kjempe, de fór fra Hålogaland til Island. Geirrød tok land fra Torså til Langadalså og bodde på Øyr. Geirrød gav land til følgesvennen Ulvar på begge sider av Ulvarsfell og også bakenforliggende fjellet. Geirrød gav Finngeir land i Alftafjord, og Finngeir bodde der som det nå heter Kårstad. Finngeir var far til Torfinn, far til Torbrand i Alftafjord som var gift med Torbjørg, datter av Torfinn Seltoresson.

Geirrid het søster til Geirrød. Hun var gift med Bjørn, sønn av Bolverk Blindingstryne, og sønnen deres Torolv. Etter Bjørns død fór Geirrid og sønnen til Island, og bodde den første vinteren på Øyr. Da våren kom gav Geirrød søsteren land i Borgardal, men Torolv fór utenlands i viking. Geirrid sparte ikke på maten for folk, og lot skålen sin bygge tvers over Allfarveien, selv satt hun utenfor på en stol og bad gjestene inn der det jevnlig stod mat på bordet. Torolv kom hjem til Island etter at Geirrid var død. Han krevde Ulvars land og bød ham holmgang for det. Ulvar var da gammel, og barnløs. Han falt på holmen, og Torolv ble såret i foten og var alltid siden halt, derfor ble han kalt Bægefot. Torolv tok land etter Ulvar, men noe fikk Torfinn i Alftafjord, som satte løysingane sine, Ulvar og Ørlyg der.

Geirrød på Øyr var far til Torgeir Kjeng som flyttet gården fra strandøyren oppunder fjellet, og var far til Tord, far til Atle. Torolv Bægefot var far til Arnkjell Gode og Geirrid som var gift med Torolv i Måvalid. Sønnene til Torbrand i Alftafjorden var Torleif Kimbe og Torodd, Snorre, Torfinn, Illuge og Tormod. De ble uenige med Arnkjell om arven etter løysingene hans og var sammen med Snorre gode om å drepe han på Ørlygsstad. Etter dette fór Torleiv Kimbe utenlands, og da slo Arnbjørn, sønn av Åsmund fra Breidavik, ham med en grøttvare. Kimbe tok det for skjemt, men Tord Blig brukte det mot ham på Torsnestinget da han bad om Helga søster hans. Da sørget Kimbe for at Blig ble slått med en sandtorve, og av dette oppstod striden mellom øyrbyggjene på den ene siden og Torbrand sønnene på den andre. De sloss mot hverandre i Alftafjorden og i Vigrafjorden.

(Landåmsbok kap. 86).

Geirrød heitte en mann som tok land fra Torså til Langadal og budde på Øyr. Med han kom og Ulvar kappe ut, som fekk land kring Ulvarsfell, og Finngeir, son til Torstein Ondur, som budde i Alftafjord. Son hans var Torfinn, far til Torbrand i Alftafjord.

I denne tida kom Geirrid ut, syster til Geirrød på Øyr. Han gav henne bustad i Borgardal innanfor Alptafjord. Ho sette opp skålen sin tvert over Allfarvegen, så alle måtte ri der igjennom. Der sto det jamt eitt bord med mat til alle som ville ha. Difor tykte og alle at ho var ei utifrå gjæv kvinne. Geirrid hadde vore gift med Bjørn, son til Bolverk Blindingstryne; og sønnen deirra heitte Torolv. Han var ein stor viking. Han kom ut noko seinare enn mor si, og var hjå henne den første vinteren. Torolv tykte det var lite med heimejord, og kravde land av Ulvar Kappe og baud han holmgang, for han var gammal og barnlaus. Dei gjekk til holmgang på ei øy i Alptafjorden, og Ulvar fall, men Torolv vart såra i foten, og sidan gikk han støtt halt. Av det fikk han tilnavnet Bægjefot. Han bygde seg en gard i Kvam i Torsådalen. Han tok alt landet etter Ulvar, og han var ein ovleg urettvis mann..

(Øyrbyggja saga kap. 7-8)

Fra «Landåm fra nord» av Alf Ragnar Nielssen.

Påmelding/applications 2021

Påmelding

Sendes på epost sammen med bilde av salgsboden/laget og teltet ditt til Saltrvikingmarked@gmail.com

Vi minner om at sendt påmelding betyr ikke at du/dere har fått plass på markedet. Påmelding behandles fortløpende og bekreftelse på plass på markedet vil bli sendt ut. Påmelding til markedet anses som en bekreftelse på at dere har lest og forstått markedets regler. Hvis du skal melde på salgsbod må du benytte deg av skjema for påmelding for salgsbod og presisere om du deler telt med noen andre.

Påmelding for deltakende vikinger

Påmelding for salgsbod

Applicationsform

Please send the applicationform and a picture of your salestent, traveling group and your tent by email to Saltrvikingmarked@gmail.com

Keep in mind that a sent application does not mean that you have been accepted for Saltr vikingmarket. Applications will be treated continiously, and a confirmation on your participation will be sent from us. An application for our market will be viewed as a confirmation on that you have read and understood the market regulations. If you wish to apply as a salestent you need to apply with the salestent applicationform and give notice if you are sharing tents with someone else.

Applicationsform for vikings

Applications form for salestent

via Påmelding/applications

Turid Sundfylleren og Volu-Stein

23. Desember

Turid Sunfylleren og Volu-Stein, sønnen hennes, fór fra Hålogaland til Island og tokBolungarvik, og bodde på Valsnes. Hun ble kalt sundfylleren fordi hun med seiding hadde fylt hvert et sund med fisk en gang det var uår i Hålogaland. Hun satte også fiskesmeden i Kviar i Isfjardardjup, og for det tok hun en hornløs søye av hver bonde i Isafjorden. Sønnene til Volu-Stein var Ogmund og Egil.

(Landåmsbok kap. 145)

Fra «Landåm fra Nord» av Alf Ragnar Nielssen.

Rosskjell Torsteinsson og Joreid Olvesdatter

22. desember

Kom fra: Hålogaland
Landåmsgård: Akranes og Hallkelsstad i Reykjarholtdalen

Sønnen til Torstein og Lofthøna var Rosskjell som var gift med Joreid, datter til Olve, sønn av Mottul Finnekonge. Hallkjell het sønnen deres. Rosskjell fór til Island og kom til Grunnafjord. Han bodde først på Akranes, men Kjetil og brødrene hans ville ikke ha ham der. Siden tok han Kvitåsida mellom Kjarrå og Fljot. Han bodde på Hallkjellstad og Hallkjell etter ham. Hallkjell var gift med Turid dylla, datter til Gunnlaug fra Tverålid og Velaug Ørlygsdatter fra Esjuberg. Rosskjell gav land til Torvard, far til Smedkjell, far til Torarin og Audun, som rådde for Hellermennene. Han bodde på Torvardsstad og hadde hele Fljotsdalen opp til Fljot. Rosskjell ga Torgaut fra skipsmannskapet sitt land lenger ned i Sida. Han bodde på Torgautsstad, og hadde to sønner som begge het Gisle- barna til Hallkjell og Turid var Torarin og Finnvard, Tind og Illuge svarte, og Grima som giftet seg med Torgils Aresson. Muse- Bolverk drepte Torarin mens han bodde på Hraunsås. Så lot han bygge en borg der på gården og førte Kvitå gjennom åsen, tidligere rant elven på oversiden av Melrakkadal. Illuge og Tind overfalt Bolverk i borgen.
(Landåmsbok kap.43)

Fra «Landåm fra Nord» av Alf Ragnar Nielssen.

Åsgeir og Hild

21. desember

Kom fra: Helgeland
Landnamsgård: Hamara i Tverålid

En annen av skipsmannskapet til Romund het Åsgeir og bodde på Hamar nordenfor Helgavatn. Han var gift med Hild stjerne, datter til Torvald Torgrimsson breker. Sønnene deres var Steinbjørn den slagsterke og Torvard, far til Mæva som var gift med Rifla. Torstein var den tredje sønnen deres, den fjerde var Helge, far til Tord, far til Skald-Helge.

(Landåmsbok fra Kap 48)

Fra «Landåm fra Nord» av Alf Ragnar Nielssen

Hogne

20. desember

Kom fra: Hålogaland
Landåmsgård: Hognestad i Tverådalen

En av mennene som er navngitt blant mannskapet til Romund Toresson var Hogne.

Hogne het en av skipsmannskapet til Romund, han bodde på Hognastad. Sønnen hans var Helge fra Helgavatn, far til Arngrim gode som til del i mordbrenningen av Blund-Kjetil. Hogne var bror til Finn den rike.
(Landåmsbok kap.46)

Fra «Landåm fra nord» av Alf Ragnar Nielssen

Hogne

20. desember

Kom fra: Hålogaland
Landåmsgård: Hognestad i Tverådalen

Hogne var en av mennene som kom til Island som en i mannskapet til Romund Toresson, broren til Grim den håløygske.

Hogne het en av skipsmannskapet til Romund, han bodde på Hognastad. Sønnen hans var Helge fra Helgavatn, far til Arngrim gode, som tok del i mordbrenningen av Blund-Kjetil. Hogne var bror til Finn den rike.

(Landåmsbok kap. 46)

Fra «Landåm fra nord» av Alf Ragnar Nielssen