Saltr 2021 28. July- 31. August – Program

Årets program er ute! Hvert år forsøker vi å velge et tema som vi ønsker å belyse eller lære mer om, årets tema er runer. Runene var the norrøne skriftspråket i flere hundre år før og etter vikingtiden. Forandringer i programmet kan forekomme.

This years program is out! Every year we try to pick a theme that we want to shed light on or learn more about, this year’s theme is runes. The runes was the norse written language for hundreds of years before and after the Viking Age. Changes to the program may occur.

Bodø Kommune

Det er med stor glede vi ønsker å dele at Bodø Kommune har valgt å støtte oss med 15 000 kr til årets Saltr Vikingmarked. Som frivillig organisasjon er man helt avhengig av støtte fra både det offentlige og det private næringslivet for å kunne skape det fantastiske kulturtilbudet som vi ønsker å tilby. Tusen takk for at dere støtter oss i enda ett av våre spennende prosjekter!

It is with great joy we wish to announce that Bodø Kommune have decided to support us with 15 000 NOK for this year’s Saltr Vikingmarked. As a voluntary organisation we have to rely on support both from the public and private buisnesses in order to create the fantastic culture event that we hope to offer. Thank you so much for supporting us in another one of our exciting projects.

Frifond

Ja vi elsker Frifond! Det er med stor glede vi annonserer en av våre nyeste sponsorer! Vi har fått tildelt 35000 kr i støtte til årets Saltr vikingmarked, slik at vi kan skape et spennende og interessant arrangement for barn og unge! Tusen takk for at dere har troen på enda ett av våre prosjekter!

Yes we love Frifond! It is with great joy that we announce one of our newest sponsors! Frifond will be supporting us with 35000 NOK to make this years Saltr vikingmarked an exiting and interesting event for our children and youth! Thank you so much for believing in another one of our projects!

Bakeriet

Vi er utrolig takknemlige for at Bakeriet ønsker å sponse oss med bakevarer til våre frivillige og formidlere i år også! Takk for at dere ønsker å støtte oss på veien til å lage et fantastisk og annerledes kulturarrangement!

We are incredibly greatful that Bakeriet wants to sponsor us with baked goods for our volunteers and reenactors this year as well! Thank you so much for supporting us on our way to creating an amazing and different culture event.

Norover

Det er med stor glede vi presenterer en av våre gode samarbeidspartnere, Norover! Vi er så takknemlige for at de i år også sponser oss med tømming av toalettene på årets marked, en god infrastruktur er kjernen i et hvert arrangement! Tusen takk for at dere har troen på oss!

It is with great joy we present one of our partners, Norover! We are so grateful that they will be sponsoring us with the maintenance of the toilets on this years market as well, a good infrastructure is the core of any event! Thank you so much for believing in us!

By Christel Meyer

Marketcoordinator

Ramirent

Årets markedsforberedelser er godt i gang og vi gleder oss til å dele årets program med dere! Uten gode samarbeidspartnere ville vi ikke kunne skapt det fantastiske kulturarrangementet vi ønsker for dere. Det gleder oss stor at Ramirent ønsker å støtte oss med festivaltoaletter i år også! Til tross for at vi alltid etterstrever en mest mulig autentisk reise tilbake i tid, er det noen moderne oppfinnelser vi helst ikke vil være uten. Tusen takk Ramirent!

We are working on this year’s market preparations in full steam, and can’t wait to share this year’s program with you! Without the support of our wonderful partners we wouldn’t be able to create the fantastic culture event that we wish for you. It brings us great joy that Ramirent will be supporting us with festival toilets this year as well! Despite the fact that we always strive to create an authentic journey back in time, there is some modern inventions that we’d rather not be without. Thank you so much Ramirent!

By Christel Meyer
Boardleader and marketcoordinator

Om Saltr Vikingmarked

Saltr vikingmarked er en frivillig organisasjon som har som formål å formidle kultur, tradisjon og håndverk fra vikingtiden til barn og unge, med et spesielt fokus på nord-norsk historie. Saltr vikingmarked ble stiftet i oktober 2018 av Marianne Ilstad, Christel Meyer og Maciej Emil Kulosa, som alle har flere års erfaring fra ulike lag og grupper som rekonstruerer norsk og polsk vikingtid og middelalder.

Foto: Ernst Furuhatt Motiv: Sølvskatten fra Bodø


Vårt hovedfokus som formidlingsorganisasjon er å levendegjøre den nord-norske kulturhistorien, og tilgjengelig gjøre både den norrøne og samiske kulturarven for nye generasjoner. Vi har lang erfaring med formidling til barn og ungdom og legger spesielt vekt på praktisk deltakelse i vår formidling.

Foto: Thomas Hegge Moen

Vi lager det meste av utstyret vårt selv og har kunnskap og erfaringer med et bredt utvalg av aktiviteter slik som perlemaking, søm, smie, metallarbeid, skinnarbeid, trearbeid, bueskyting, plantefarging osv. Vi har lang erfaring med å holde kurs og foredrag for både store og små.

Saltr vikingmarked arrangeres annet hvert år siden medlemmene våre også ønsker å reise rundt til andre marked og utendørsmuseum med fokus på levende historieformidling i Europa. Neste Saltr Vikingmarked arrangeres 28. juli – 2. august 2021. I tillegg er vi i gang med en rekke store internasjonale samarbeid i forbindelse med våre spennende fremtidsplaner. I 2020 er hovedfokuset vårt et smedseminar med fokus på å heve kvaliteten på formidling av smedyrket til barn og unge.


I Saltr vikingmarked har vi nulltoleranse i forhold til rasistiske, diskriminerende, religiøse og politiske ytringer. Våre verdier slik som inkludering, toleranse og likeverd vektlegges i alle arrangement og samarbeid vi inngår. I tillegg til å arrangere selv, samarbeider vi med mange små og store frivillige organisasjoner, lag, museum, sagaspill og arrangementer.

Saltr Vikingmarked er stolt av sin visjon om å skape en gratis markedsopplevelse for lavinntektsfamilier i samarbeid med flyktningkontoret i Bodø kommune og mottaket på Tverlandet.

Foto: Thomas Hegge Moen

Styremedlemmer

Christel Meyer
Styreleder, markedskoordinator.
Hovedansvarlig for prosjektledelse, hovedsponsorer, samarbeidspartnere, grafisk design og digitale plattformer.
Tlf.nr: 97096028


Marianne Ilstad
Styremedlem, markedskoordinator.
Hovedansvarlig for lokale sponsorer og tilskudd, samt frivillig koordinator.
Tlf.nr: 90699307

Maciej Emil Kulosa
Styremedlem, markedskoordinator.
Hovedansvarlig for konstruksjon og markedsplass.
Tlf.nr: 98024701

Ulvar Kjempe, Geirrød og Geirrid

24. Desember

Kom fra: Hålogaland

Landåmsgård: Ulfarsfell i Alftafjord


Geirød het en mann som fór til Island. Med han dro Finngeir, sønn av Torstein Andor, og Ulvar Kjempe, de fór fra Hålogaland til Island. Geirrød tok land fra Torså til Langadalså og bodde på Øyr. Geirrød gav land til følgesvennen Ulvar på begge sider av Ulvarsfell og også bakenforliggende fjellet. Geirrød gav Finngeir land i Alftafjord, og Finngeir bodde der som det nå heter Kårstad. Finngeir var far til Torfinn, far til Torbrand i Alftafjord som var gift med Torbjørg, datter av Torfinn Seltoresson.

Geirrid het søster til Geirrød. Hun var gift med Bjørn, sønn av Bolverk Blindingstryne, og sønnen deres Torolv. Etter Bjørns død fór Geirrid og sønnen til Island, og bodde den første vinteren på Øyr. Da våren kom gav Geirrød søsteren land i Borgardal, men Torolv fór utenlands i viking. Geirrid sparte ikke på maten for folk, og lot skålen sin bygge tvers over Allfarveien, selv satt hun utenfor på en stol og bad gjestene inn der det jevnlig stod mat på bordet. Torolv kom hjem til Island etter at Geirrid var død. Han krevde Ulvars land og bød ham holmgang for det. Ulvar var da gammel, og barnløs. Han falt på holmen, og Torolv ble såret i foten og var alltid siden halt, derfor ble han kalt Bægefot. Torolv tok land etter Ulvar, men noe fikk Torfinn i Alftafjord, som satte løysingane sine, Ulvar og Ørlyg der.

Geirrød på Øyr var far til Torgeir Kjeng som flyttet gården fra strandøyren oppunder fjellet, og var far til Tord, far til Atle. Torolv Bægefot var far til Arnkjell Gode og Geirrid som var gift med Torolv i Måvalid. Sønnene til Torbrand i Alftafjorden var Torleif Kimbe og Torodd, Snorre, Torfinn, Illuge og Tormod. De ble uenige med Arnkjell om arven etter løysingene hans og var sammen med Snorre gode om å drepe han på Ørlygsstad. Etter dette fór Torleiv Kimbe utenlands, og da slo Arnbjørn, sønn av Åsmund fra Breidavik, ham med en grøttvare. Kimbe tok det for skjemt, men Tord Blig brukte det mot ham på Torsnestinget da han bad om Helga søster hans. Da sørget Kimbe for at Blig ble slått med en sandtorve, og av dette oppstod striden mellom øyrbyggjene på den ene siden og Torbrand sønnene på den andre. De sloss mot hverandre i Alftafjorden og i Vigrafjorden.

(Landåmsbok kap. 86).

Geirrød heitte en mann som tok land fra Torså til Langadal og budde på Øyr. Med han kom og Ulvar kappe ut, som fekk land kring Ulvarsfell, og Finngeir, son til Torstein Ondur, som budde i Alftafjord. Son hans var Torfinn, far til Torbrand i Alftafjord.

I denne tida kom Geirrid ut, syster til Geirrød på Øyr. Han gav henne bustad i Borgardal innanfor Alptafjord. Ho sette opp skålen sin tvert over Allfarvegen, så alle måtte ri der igjennom. Der sto det jamt eitt bord med mat til alle som ville ha. Difor tykte og alle at ho var ei utifrå gjæv kvinne. Geirrid hadde vore gift med Bjørn, son til Bolverk Blindingstryne; og sønnen deirra heitte Torolv. Han var ein stor viking. Han kom ut noko seinare enn mor si, og var hjå henne den første vinteren. Torolv tykte det var lite med heimejord, og kravde land av Ulvar Kappe og baud han holmgang, for han var gammal og barnlaus. Dei gjekk til holmgang på ei øy i Alptafjorden, og Ulvar fall, men Torolv vart såra i foten, og sidan gikk han støtt halt. Av det fikk han tilnavnet Bægjefot. Han bygde seg en gard i Kvam i Torsådalen. Han tok alt landet etter Ulvar, og han var ein ovleg urettvis mann..

(Øyrbyggja saga kap. 7-8)

Fra «Landåm fra nord» av Alf Ragnar Nielssen.

Påmelding/applications 2021

Påmelding

Sendes på epost sammen med bilde av salgsboden/laget og teltet ditt til Saltrvikingmarked@gmail.com

Vi minner om at sendt påmelding betyr ikke at du/dere har fått plass på markedet. Påmelding behandles fortløpende og bekreftelse på plass på markedet vil bli sendt ut. Påmelding til markedet anses som en bekreftelse på at dere har lest og forstått markedets regler. Hvis du skal melde på salgsbod må du benytte deg av skjema for påmelding for salgsbod og presisere om du deler telt med noen andre.

Påmelding for deltakende vikinger

Påmelding for salgsbod

Applicationsform

Please send the applicationform and a picture of your salestent, traveling group and your tent by email to Saltrvikingmarked@gmail.com

Keep in mind that a sent application does not mean that you have been accepted for Saltr vikingmarket. Applications will be treated continiously, and a confirmation on your participation will be sent from us. An application for our market will be viewed as a confirmation on that you have read and understood the market regulations. If you wish to apply as a salestent you need to apply with the salestent applicationform and give notice if you are sharing tents with someone else.

Applicationsform for vikings

Applications form for salestent

via Påmelding/applications

Turid Sundfylleren og Volu-Stein

23. Desember

Turid Sunfylleren og Volu-Stein, sønnen hennes, fór fra Hålogaland til Island og tokBolungarvik, og bodde på Valsnes. Hun ble kalt sundfylleren fordi hun med seiding hadde fylt hvert et sund med fisk en gang det var uår i Hålogaland. Hun satte også fiskesmeden i Kviar i Isfjardardjup, og for det tok hun en hornløs søye av hver bonde i Isafjorden. Sønnene til Volu-Stein var Ogmund og Egil.

(Landåmsbok kap. 145)

Fra «Landåm fra Nord» av Alf Ragnar Nielssen.